Adjuster:

Weekly Box Office

Weekly Index


 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 
 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 
 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 
 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 
YearWeek
(Click to view)
Top 12 GrossChangeOverall GrossChangeTotal
Movies
#1 Movie
1988 Jun. 24–30 $87,880,339 +2.2% $87,936,547 +2.3% 13 Who Framed Roger Rabbit
2005 Jul. 1–7 $216,757,369 -18.2% $231,678,828 -19.3% 131 War of the Worlds
2008 Jun. 27–Jul. 3 $302,940,963 -6.2% $314,909,859 -8.7% 129 WALL-E
2010 Jun. 25–Jul. 1 $339,422,140 +2.3% $356,534,700 +2.6% 114 The Twilight Saga: Eclipse
2009 Jun. 26–Jul. 2 $331,728,640 +9.5% $347,587,297 +10.4% 117 Transformers 2
2011 Jul. 1–7 $302,808,525 -10.8% $320,690,194 -10.1% 118 Transformers 3
2014 Jun. 27–Jul. 3 $270,887,626 -25.7% $289,901,037 -24.2% 135 Transformers 4
2007 Jun. 29–Jul. 5 $322,842,027 +29.3% $344,818,906 +28.3% 110 Transformers
2012 Jun. 29–Jul. 5 $378,076,964 +24.9% $407,139,329 +27.0% 111 Ted
2006 Jun. 30–Jul. 6 $249,726,086 +15.2% $268,848,621 +16.0% 116 Superman Returns
2004 Jun. 25–Jul. 1 $265,063,128 +29.8% $287,017,597 +24.3% 116 Spider-Man 2
1983 Jul. 1–7 $78,868,105 -10.6% $81,092,148 -10.6% 15 Return of the Jedi
2000 Jun. 30–Jul. 6 $223,663,602 -3.9% $239,732,067 -3.7% 66 Perfect Storm
1985 Jun. 28–Jul. 4 $78,477,762 -23.1% $80,101,186 -21.6% 13 Pale Rider
1991 Jun. 28–Jul. 4 $128,141,085 +18.8% $128,311,565 +18.9% 16 Naked Gun 2 1/2
2002 Jun. 28–Jul. 4 $236,375,972 +11.4% $266,743,638 +14.9% 95 Mr. Deeds
2013 Jun. 28–Jul. 4 $364,323,174 -3.6% $382,677,490 -6.0% 117 Monsters University
1994 Jul. 1–7 $144,407,166 +14.3% $146,262,947 +15.3% 15 Lion King
1986 Jun. 27–Jul. 3 $80,874,074 +3.1% $80,874,074 +1.0% 12 Karate Kid 2
2018 Jun. 29–Jul. 5 $295,055,410 +11.4% $311,656,736 +10.8% 123 Jurassic World 2
1993 Jun. 25–Jul. 1 $126,328,080 +14.4% $126,896,674 +11.8% 15 Jurassic Park
2015 Jun. 26–Jul. 2 $293,144,081 +8.2% $308,962,381 +6.6% 111 Inside Out
1996 Jun. 28–Jul. 4 $204,802,926 +18.7% $204,802,926 +17.2% 12 Independence Day
1997 Jun. 27–Jul. 3 $178,409,941 -12.9% $178,986,563 -12.6% 15 Hercules
1984 Jun. 29–Jul. 5 $102,102,775 +29.5% $102,102,775 +25.9% 12 Ghostbusters
2016 Jun. 24–30 $278,523,458 -5.0% $291,413,387 -5.7% 120 Finding Dory
1982 Jun. 25–Jul. 1 $88,225,758 +145.4% $90,722,719 +152.3% 14 E.T.
1987 Jun. 26–Jul. 2 $85,956,120 +6.3% $85,956,120 +6.3% 12 Dragnet
1998 Jun. 26–Jul. 2 $170,652,855 -4.4% $175,234,558 -2.1% 20 Doctor Dolittle
2017 Jun. 30–Jul. 6 $264,844,568 -4.9% $281,177,466 -3.5% 108 Despicable Me 3
1990 Jun. 29–Jul. 5 $107,900,981 -31.1% $107,900,981 -31.1% 12 Days of Thunder
2003 Jun. 27–Jul. 3 $204,255,566 -13.6% $230,985,347 -13.4% 141 Charlie's Angels: Full Throttle
1999 Jun. 25–Jul. 1 $232,833,083 +36.4% $249,040,144 +42.1% 60 Big Daddy
1992 Jun. 26–Jul. 2 $110,439,385 -13.8% $113,535,675 -11.5% 15 Batman Returns
1989 Jun. 30–Jul. 6 $156,526,707 +78.1% $156,526,707 +78.0% 12 Batman
1995 Jun. 30–Jul. 6 $172,614,949 +19.5% $174,748,799 +19.5% 16 Apollo 13
2001 Jun. 29–Jul. 5 $212,269,745 -5.1% $232,202,386 -3.1% 57 A.I. Artificial Intelligence
Highlight indicateds latest week.

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 
 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 
 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 
 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53