Adjuster:

Rashomon

Distributor: RKORelease Date: December 26, 1951
Genre: ForeignRuntime: 1 hrs. 28 min.
MPAA Rating: UnratedProduction Budget: N/A


The Players
Director:Akira Kurosawa
Writer:Shinobu Hashimoto
Actors:Toshiro Mifune
Masayuki Mori
Machiko Kyo
Takashi Shimura
Minoru Chiaki
Producer:Jingo Minoura
Cinematographer:Kazuo Miyagawa
Composer:Fumio Hayasaka