International > China

Select locale:
WEEKLY BOX OFFICEOPENING WEEKENDSYEARLY BOX OFFICE

China Box Office

May 13–19, 2013


(US $1 = 6.19655 Chinese Yuan Renminbi)


 < Prev Wk
Currency: Next Wk > 
TWLWMovieStudioWeekend GrossChangeGross-to-DateWeek
1 N Zhong Guo He Huo Ren (American Dreams in China) China Film $17,210,000 - $17,210,000 1
2 1 Iron Man 3 China Film $13,490,000 -58.8% $110,950,000 3
3 2 Zhi wo men zhong jiang shi qu de qing chun (So Young) China Film $9,360,000 -59.4% $109,570,000 4
4 3 Oblivion China Film $8,660,000 -6.3% $18,030,000 2
5 4 The Croods China Film $6,310,000 -26.8% $51,440,000 5
6 5 Django Unchained China Film $1,550,000 +158.3% $2,160,000 1
7 N The Mortician n/a $590,000 - $590,000 1
8 7 Conspirators n/a $60,000 -77.8% $3,580,000 4
9 6 G.I. Joe: Retaliation China Film $50,000 -82.1% $53,840,000 5
10 10 Piano Trojan n/a $50,000 -16.7% $120,000 2
 < Prev Wk
Currency: Next Wk > 

Thanks to Josh at Slasherpool

WEEKLY BOX OFFICEOPENING WEEKENDSYEARLY BOX OFFICE